REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLBORZU

1. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły.

2. Biblioteka to świątynia myśli i wiedzy ludzkości. Dlatego zachowuj się w niej stosownie: nie biegaj, nie krzycz, nie skacz, nie jedz, nie żuj, nie liż, nie pij. Myśl i wiedza potrzebują ciszy, spokoju i skupienia, żeby urosnąć.

3. W bibliotece możesz:

  • · Wybierać książki w strefie wolnego dostępu i wystawione w koszyczkach i wypożyczać je do domu,
  • · Czytać na miejscu książki i czasopisma,
  • · Korzystać z księgozbioru podręcznego,
  • · Korzystać z komputera (po uzgodnieniu z nauczycielem),
  • · Rysować, malować, wycinać, rozmawiać spokojnie i cicho z nauczycielem i z kolegami,
  • · Pomagać nauczycielowi przy wypożyczeniach i utrzymaniu ładu w bibliotece,
  • · Mieć ciekawe pomysły na uprzyjemnianie biblioteki,
  • · Zachęcać innych do czytania – rozmową, opowiadaniem, wierszem, piosenką, rysunkiem i czym Ci tylko przyjdzie do głowy,
  • · Mieć chwilę na marzenia i możliwość podzielenia się nimi.

4. Wypożyczaj po jednej lub dwóch książkach na raz i zwracaj je do biblioteki najdalej po dwóch tygodniach. Możesz czasem poprosić o przedłużenie terminu.

5. Jeśli przygotowujesz się do konkursu, możesz wypożyczyć więcej niż dwie książki i mieć je dłużej niż trzy tygodnie. Uzgodnij to z nauczycielem.

6. Szanuj książki. Myj ręce zanim zaczniesz czytać. Nie czytaj przy jedzeniu i nie jedz przy czytaniu.

7. Powiedz nauczycielowi, jeśli książka zginęła. Doradzi Ci, co zrobić.

8. Przed wakacjami zwróć książki do biblioteki w terminie ustalonym przez nauczyciela.

9. Korzystając z komputera stosuj się do poleceń nauczyciela.

10.Nie bój się biblioteki, nauczyciela ani książki. Są Ci przyjaźni i otwierają Ci świat.

11. Ten regulamin może być zmieniany w zależności od tego, jak będą postępować użytkownicy biblioteki.

12. Nauczyciel ma prawo odmówić wypożyczenia, jeśli stwierdza, że czytelnik nie stosuje się do regulaminu. Niestety.

Reklamy