REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLBORZU

1. Biblioteka jest dostępna dla wszystkich uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły.

2. Biblioteka to świątynia myśli i wiedzy ludzkości. Dlatego zachowuj się w niej stosownie: nie biegaj, nie krzycz, nie skacz, nie jedz, nie żuj, nie liż, nie pij. Myśl i wiedza potrzebują ciszy, spokoju i skupienia, żeby urosnąć.

3. W bibliotece możesz:

  • · Wybierać książki w strefie wolnego dostępu i wystawione w koszyczkach i wypożyczać je do domu,
  • · Czytać na miejscu książki i czasopisma,
  • · Korzystać z księgozbioru podręcznego,
  • · Korzystać z komputera (po uzgodnieniu z nauczycielem),
  • · Rysować, malować, wycinać, rozmawiać spokojnie i cicho z nauczycielem i z kolegami,
  • · Pomagać nauczycielowi przy wypożyczeniach i utrzymaniu ładu w bibliotece,
  • · Mieć ciekawe pomysły na uprzyjemnianie biblioteki,
  • · Zachęcać innych do czytania – rozmową, opowiadaniem, wierszem, piosenką, rysunkiem i czym Ci tylko przyjdzie do głowy,
  • · Mieć chwilę na marzenia i możliwość podzielenia się nimi.

4. Wypożyczaj po jednej lub dwóch książkach na raz i zwracaj je do biblioteki najdalej po dwóch tygodniach. Możesz czasem poprosić o przedłużenie terminu.

5. Jeśli przygotowujesz się do konkursu, możesz wypożyczyć więcej niż dwie książki i mieć je dłużej niż trzy tygodnie. Uzgodnij to z nauczycielem.

6. Szanuj książki. Myj ręce zanim zaczniesz czytać. Nie czytaj przy jedzeniu i nie jedz przy czytaniu.

7. Powiedz nauczycielowi, jeśli książka zginęła. Doradzi Ci, co zrobić.

8. Przed wakacjami zwróć książki do biblioteki w terminie ustalonym przez nauczyciela.

9. Korzystając z komputera stosuj się do poleceń nauczyciela.

10.Nie bój się biblioteki, nauczyciela ani książki. Są Ci przyjaźni i otwierają Ci świat.

11. Ten regulamin może być zmieniany w zależności od tego, jak będą postępować użytkownicy biblioteki.

12. Nauczyciel ma prawo odmówić wypożyczenia, jeśli stwierdza, że czytelnik nie stosuje się do regulaminu. Niestety.

Witam Cię kartek szelestem

obrazy 11 009 ab

Kto może witać Cię kartek szelestem? Tak! Doskonale! To ja, największa i najważniejsza tajemnica biblioteki. Nazywam się książka, a przedstawię Ci się tak:

Jestem książka,
W bibliotece
Mam mieszkanie.
Bardzo lubi
ę,
Gdy przychodzisz
na spotkanie.

Przy mnie możesz
Świat objechać
Bez biletu
I na ksi
ężyc
Rozp
ędzoną
Mkn
ąć rakietą.

W historyczne,
Dawne czasy
W mig si
ę przenieść
Albo w przysz
łe,
Je
śli takie masz życzenie.

Ja uśmiechem
Swej ok
ładki
Wci
ąż cię witam
I zapraszam,
By
ś otworzył mnie
i czyta
ł.

Apolinary Nosalski